Po sklepu Občinskega sveta Občine Ig z dne,

12. 3. 2014 in na predlog Občinskega odbora SDS Ig

naziv častni občan občine Ig prejme

mag. JOŽE POZDEREC

Jože Pozderec, rojen na Melincih pri Beltincih, je prišel za župnika na Ig leta 1999. V svojem delovanju na Igu je pomembno prispeval k napredku naših krajev in ureditvi občinskega središča. Zaradi njega in njegovih predlogov je bilo v starem stilu in skladno s smernicami Zavoda za spomeniško varstvo obnovljeno župnišče na Igu, leta 2008 pa se je lotil tudi velikega projekta - obnove zunanjosti in notranjosti župnijske cerkve sv. Martina na  Igu. Obnova je leta 2011 sovpadla z velikim praznovanjem - Župnija Ig je tedaj praznovala 720 -letnico, 40 let salezijanske navzočnosti na Igu in 300 let farne cerkve sv. Martina. Ob tej priložnosti je bil na njegovo pobudo izdan zbornik z zbranimi zgodovinskimi dogodki in aktivnostmi župnije tudi v današnjem času. Zbornik predstavlja pomemben prispevek k poznavanju zgodovine Iga in  Ižanskega ter kulturnih in drugih znamenitosti župnije in občine  Ig. V času delovanja mag. Jožeta Pozderca na Igu je bilo obnovljenih več podružnic: sv. Gregor na Dobravici, sv. Valentin na Kremenici, sv. Nikolaj na Visokem, sv. Jedrt v Iški, sv. Rupert na Sarskem, sv. Mohorja in Fortunata v Mateni in sv. Juda Tadeja in Simona na Pijavi Gorici, ki spada v župnijo Ig. Obnovljenih in posvečenih je bilo tudi več kapelic. Pripravljena je že dokumentacija za obnovo cerkve na pokopališču na Igu in obnovo kaplanije v središču Iga. Uvedel je tudi dan župnije, kjer se srečujejo verniki celotne župnije. Od leta 2002 je vodil dve župniji, Ig in Golo, od lani pa vodi župniji Ig in Tomišelj.

 

 

 

Na predlog Občinskega odbora Slovenske demokratske stranke Ig, je
zlato plaketo Občine IG za leto 2009 prejel
mag. Jože Pozderec, župnik na Igu
za  pomemben prispevek pri ohranjanju sakralne dediščine v župniji