Na predlog Občinskega odbora Slovenske ljudske stranke Ig,
je priznanje Občine IG za leto 2010 prejel
Janez Žerovnik, kaplan na Igu
za  aktivno in zavzeto delo kaplana v župniji Ig.

 

                 

 

Janez Žerovnik, rojen v Vogljah, je že deset let kaplan v župniji Ig. Ves čas svojega delovanja se posebej posveča vzgoji mladih, ki ga zaradi njegovega umirjenega in prijaznega odnosa do njih z veseljem spremljajo in zelo cenijo. Poleg rednega poučevanja verouka je njegov pomemben prispevek pri verski vzgoji mladih vsakoletni enotedenski in tudi enodnevni oratorij pred praznikom sv. Janeza Boska, velikega vzgojitelja mladih, njihovega zavetnika in odličnega pedagoga. V to delo pritegne veliko število mladih animatorjev.

Vsako leto organizira enotedenske počitnice na morju, na športnem področju pa mlade vključuje v različne športe salezijanske mladine, kjer župnijska nogometna ekipa tekmuje z ekipami drugih župnij. V ta namen ima z mladimi nogometaši vsak torek redni trening v ižanski športni dvorani. S trikraljevsko koledniško akcijo, ko se zbirajo prispevki za otroke v misijonskih deželah, v mladih vzgaja čut in ljubezen do revnih ter vseh, ki so potrebni pomoči. Z veliko zavzetostjo skrbi za ohranjanje adventne tradicije Marijo nosijo, ki med seboj povezuje ljudi določene vasi.

Janez Žerovnik ima poseben čut tudi za bolnike v župniji. Veliko bolnih in priklenjenih na bolniško posteljo, ki to želijo, vsak mesec obišče na domu ter jim nameni dobro  besedo in željo po okrevanju. In ne nazadnje . je tudi urednik župnijskega glasila z naslovom Naša župnija.