STATISTIKA ŽUPNIJE IG ZA LETO 2015

 

Krsti v župniji Ig v letu 2015 - 24

Krsti v župniji Ig v letu 2015 – 40; 2014 – 32; leta 2013 - 57

24 - iz naše župnije; 16 - iz drugih župnij  (na Kureščku)

  2 – iz naše župnije sta bila krščena drugod

42 -  vseh skupaj

23 - dečkov – 2014 – 16; 2013 - 28

19 – deklic – 2014 – 18; 2013 - 18

     25 - iz cerkvenega zakona – 2014 – 16; 2013 - 18

       1 - iz samo civilnega zakona – 2013- 3

     16 – nezakonskih 2014 – 18; 2013 - 24

 

 

 PRVOOBHAJANCI: 24

16 - dečkov

  8 - deklet

Leta 2012 ni bilo prvega obhajila: prehod iz 2. v 3. razred osnovne šole.

 BIRMANCI:  v letu 2015 - 46

 

 POROKE:  5

 

 POGREBI: - 18

      18 – cerkveno pokopanih na Igu.

        6 -  civilnih pogrebov: 3 moški in 3 ženske

      24 – vseh umrlih

MOŠKI – 13 cerkveno pokopanih - najstarejši 88 let, najmlajši 58 let, povprečna starost je 77 let.

ŽENSKE - 5 cerkveno pokopanih – najstarejša 90 let, najmlajša 67 let, povprečna starost 79,2 let.

Na srečanje s Stvarnikom je bilo pripravljenih 8 umrlih. To pomeni, da so prejeli vse zakramente: sveto spoved, maziljenje in obhajilo. 3 so prejemali zakramente. Upamo, da so bili pripravljeni na odhod. 7 jih je umrlo neprevidenih, kar pomeni brez zakramentov zaradi nagle smrti ali ker jim domači niso poskrbeli za zakramente. Še vedno obstaja strah poklicati duhovnika, ko nekdo nevarno zboli. Hvala Bogu je nekaj takih, ki so morali na operacijo, prišli in zaprosili za zakramente, tudi bolniško maziljenje. Zakrament svetega maziljenja ni dan za smrt, ampak za dušno in telesno zdravje, za lajšanje bolečin, za odpuščanje grehov ali vsaj zato, da človek bolezen sprejme in z njo lažje živi. Upam, da se bo odnos do zakramenta bolniškega maziljenja počasi spremenil, saj je to zakrament življenja in ne smrti. Če ga pa sprejmemo tik pred smrtjo, je to zagotovilo večnega življenja pri Bogu.

Statistika za leto 2014 je pozitivna. V župniji je 6 krstov več kot umrlih. Če pa prištejemo še civilne pogrebe, smo prvič na nuli.

 

 

 

 

 6.    OBHAJIL je bilo razdeljenih 40.000,v župniji približno 20.000 in na Kureščku 20.000

   

    7.   DOGODKI

  Enotedenski oratorij od ponedeljka 29. Junija do nedelje 5. julija, ki se ga je udeležilo čez 70 otrok, sodelovalo pa 25 animatorjev.

  DNEVA ŽUPNIJE – preteklo leto nismo imeli

 Tudi letos smo imeli tridnevno pripravo na praznovanje župnijskega zavetnika sv. Martina (15.11.):

 V četrtek (12.11.), so se zbrali naši ostareli in bolni sestre in bratje. Sv. mašo in nagovor je imel g. Vinko Cingerle. Med sv. mašo smo 25 vernikom podelili tudi zakrament bolniškega maziljenja, po maši pa je bila zanje pogostitev in družabno srečanje v naši učilnici. Tega sta pripravila Tomaž in Marjana Jamnik in člani ŽK. Druge, ki niso mogli priti v cerkev pa smo obiskali na domu.

V petek (13. 11.) naj bi bilo srečanje za mladino.

V soboto (14. 11.) je bilo celodnevno češčenje. Ob 16.30. uri smo z litanijami, zahvalno pesmijo in blagoslovom sklenili češčenje, ob 17.00 pa imeli sv. mašo za zakonske jubilante Mašo je vodil župnik Jože Pozderec. Zbralo se je 27 zakonskih parov. Vabila in spominsko plaketo sta pripravila zakonca Marjana in Tomaž Jamnik.

Žegnanje (15.11.) v župnijski cerkvi: Glavno slovesno sv. mašo, ob 10. uri je vodil lanskoletni zlatomašnik salezijanec, g. Peter Bogataj, ki je šest let deloval kot duhovni pomočnik na Igu. Pri glavni slovesnosti je pel mešani cerkveni pevski zbor, okrepljen z nekaj mladimi pevci in s solisti (ga. Pia Brodnik in p. Vid Lisjak) in pa z instrumentalisti, pod vodstvom Igorja Kovačiča. Na orglal pa je Žiga Glavan. Po maši je bilo družabno srečanje in pogostitev, ki so ga pripravile dobre gospodinje, člani ŽK in skavti. Domači duhovniki smo po kosilu odpotovali v Maribor, kjer je vrhovni predstojnik salezijancev blagoslovil novo cerkev sv. Janeza Boska, mariborski nadškof Alojzij Cvikl pa posvetil daritveni oltar.

G. Anton Košir 76 let – v ponedeljek 23. novembra, smo proslavili s slovesno sv. mašo, ki jo je vodil slavljenec, somaševali pa so župnik Jože Pozderec, g. Jožef Razinger in pa sv. Cecilijo, zavetnico cerkvene glasbe in cerkvenih pevcev. Po maši je bila pogostitev pevcev in slavljenca v  veliki učilnici.

Zelo lepe jaslice so nam letos pripravili: Manca Podržaj, Urška Podržaj, Urška Jaklič, Gregor Mavec, Blaž Mavec, Luka Šauer, Jaka Šauer, Gregor Rotar, Klemen Rotar, Blaž Balant, Jamnik Tadej, Jamnik Tomaž, Jamnik Blaž, Bevc Jože, Bevc Helena, Selan Robi, Brkovič Leon, Blatnik Slavko, Balant Tone, Janez Debevec.

    

     8.  OPRAVLJENA DELA:

- Žegnanje na KUREŠČKU 30. avgusta – bogoslužje je vodil novi ljubljanski pomožni škof, dr. Franc Šuštar. Kljub hudi vročini, se je pri maši zbralo veliko ljudi.

CERKEV VSTALEGA KRISTUSA NA POKOPALIŠČU – pozno v jesen smo začeli z obnovo, ki se bo nadaljevala tudi letos.

 

Bogu hvala za vse in vam dragi verniki za razumevanje in pomoč. Posebej bi rad izrekel zahvalo: g. Antonu Koširju, g. Ivanu Turku, ki mašuje ob nedeljah na Pijavi Gorici, katehistinjam s. Luciji in s. Anici, g. Tadeju Jamniku, ki vodi ministrante, organistom: g. Igorju Kovačiču in mešanemu cerkvenemu pevskemu zboru, g. Simonu Hočevarju in pevskemu zboru na Pijavi Gorici, gospe Miri Gantar, g. Žigu Glavanu, Luciji Podržaj, g. Mirku in Vlasti Merzel in animatorjem za organizaciju in pripravo otroških maš, gospe Brigiti Lenarčič in otroškemu zboru, ključarjem, članom ŽPS, gospe Marjani in g. Tomažu Jamnik in ge. Ani Podržaj in sodelavcem ŽK za organizacijo srečanja naših starejših bratov in sester in za pošiljanje čestitk za obiske za praznike, za srečanje zakonskih jubilantov, sodelavcem ŽK, Romanu Smoletu za organizacijo pritrkovanja in vsem pritrkovalcem, čistilkam in krasilkam cerkve, našim trem skrbnim gospodinjam, molitveni skupini,  zakonskim skupinam in voditeljskim parom, ki se zbirajo enkrat mesečno, skavtom in vsem animatorjem oratorija ter vsem za vse vaše darove za cerkev in za duhovnike. Bog plačaj!

 

9. NAČRTI ZA LETO 2016:

        Nova maša našega farana in salezijanca, zdaj že diakona, g. Matilda Domića. To je velika milost za našo župnijo.

Obnova cerkve vstalega Kristusa na pokopališču – novo ostrešje, zvonik, nadstrešek, sanacija zidov, fasada in ureditev notranjosti: tal, oltarja, oken, elektrifikacije, ozvočenja,;

 Nekateri pomembni cerkveni časi in prazniki v letu 2016:

    Sobota 30. 1. 2016 - oratorijski dan za otroke pred praznikom sv. Janeza Boska,     

    Nedelja 31. 1. praznovanje sv. Janeza Boska, duhovnika in ustanovitelja  salezijancev in hčera Marije Pomočnice, očeta in učitelja mladine.

          Torek 2. 2. – Jezusovo darovanje v templju – Svečnica.

      Nedelja 7.2. – 5. NEDELJA MED LETOM – blagoslovitev in darovanje sveč za potrebe cerkve.

      Pepelnica - sreda, 10. februar –– začetek postnega časa – ob 18.00 - sv. maša in obred pepeljenja.

      Molitev križevega pota v postnem času: v nedeljo in petke v župnijski cerkvi in v cerkvi Kraljice miru na Kureščku; ob petkih pa tudi v cerkvi sv. Križa v Iški vasi.

     Sobota 13. 2. – Dekanijsko romanje v Maribor v svetem letu Božjega usmiljenja za pridobitev popolnega odpustka. Obisk treh cerkva: Matere usmiljenja, stolnice in  sv. Janeza Boska.

     

        1. POSTNA NEDELJA - 14. februar – ob 10. uri ŽEGNANJE NA KREMENICI .

        2.POSTNA NEDELJA – 21. februar – sv. Peter Damiani, škof, cerkveni učitelj

        3. POSTNA NEDELJA28. februar – Roman, opat, Hilarij (Radovan), papež

        4. POSTNA NEDELJA – 6. marec- Fridolin, opat

        5. POSTNA - TIHA NEDELJA –13. marec, - papeška nedelja - pri mašah priložnost za velikonočno spoved - v tem tednu bo spovedovanje otrok; ob 10.00 ŽEGNANJE NA DOBRAVICI.

            SOBOTA 19. 3. – Sv. Jožef, Jezusov rednik

            CVETNA NEDELJA GOSPODOVEGA TRPLJENJA, 20. marec – blagoslov butar in zelenja. - VELIKI TEDEN

            VELIKI ČETRTEK 24. marec; Veliki petek 25. marec; Velika sobota 26. marec

            VELIKA NOČ - 27. marec – ob 8. uri vstajenjska procesija in sv. maša, ob 10.30 druga praznična sv. maša, na Pijavi Gorici praznična sv. maša ob 10. uri.

            VELIKONOČNI PONEDELJEK, 28. marec – sv. maše ob 8. in 10. uri.

            Prvi petek – 1. april – obisk in obhajilo bolnikov na domu

            Prva sobota – 2. april – 7,30 molitev rožnega venca

            VELIKONOČNA NEDELJA, BELA NEDELJA, NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA - 3. april.

            Liturgično praznovanje Gospodovega oznanjenja Mariji - slovesni praznik – ponedeljek 4. aprila.

            3. VELIKONOČNA NEDELJA – 10. april – začetek tedna molitve za duhovne poklice.

            4. VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA DOBREGA PASTIRJA IN DUHOVNIH POKLICEV, 17. april – ob 10. uri žegnanje pri sv. Juriju na Pungartu..

            5. VELIKONOČNA NEDELJA, 24. april – ob 10. uri žegnanje pri sv. Križu v Iški vasi.

            6. VELIKONOČNA NEDELJA – nedelja turizma, 1. maj – Jožef Delavec - Prošnji dnevi – začetek šmarnic, vsak dan ob 19. uri, razen nedelje

            GOSPODOV VNEBOHOD - četrtek 5. maj.   

            7. VELIKONOČNA NEDELJA – nedelja sredstev družbenega obveščanja – 8. maj

            BINKOŠTI – 15. maj. Marija Pomočnica

            NEDELJA SV. TROJICE –22. maj – Prvo sv. obhajilo

            Torek, 24. maj, Marija, Pomočnica kristjanov – Marija Pomagaj           

            SV. REŠNJE TELO IN KRI – TELOVO – četrtek 26. junij – ob 19. uri sv. maša in telovska procesija

            9. NEDELJA MED LETOM, 29. maj –

            SRCE JEZUSOVO, slovesni praznik – petek 3. junij.

            Marijino Brezmadežno srce – sobota 4. junij.

            10. NEDELJA MNED LETOM –    

            11. NEDELJA MED LETOM – 12. junij

            12. NEDELJA MED LETOM – 19. junij

            Rojstvo Janeza Krstnika – kres – 24. junij   

            13. NEDELJA MED LETOM

            SV. PETER IN PAVEL, 29. junij – posvečenje novih duhovnikov –

            Začetek ORATORIJA: od ponedeljka 29. junija do nedelje 5. julija, sklep.

            15. NEDELJA MED LETOM – 10. julij – ob 10. uri – NOVA MAŠA.

            16. NEDELJA MED LETOM – 17. julij – ob 10. uri – ŽEGNANJE V MATENI

            1. ADVENTNA NEDELJANEDELJA KARITAS - 27. november

     Prihod sv. Miklavža, ponedeljek 5. decembra

     Krščevanje otrok je zadnjo nedeljo v mesecu, priprava staršev in botrov na krst otroka v četrtek pred zadnjo nedeljo, vpis otroka že prej.

            Brezmadežno spočetje Device Marije, četrtek, 8. december

            2.  ADVENTNA NEDELJA, 4. december

            3.       ADVENTNA NEDELJA, 11. december

     Petek, 16. december - začetek božične devetdnevnice

                   4. ADVENTNA NEDELJA – 18. december

                 BOŽIČNICA – SVETI VEČER, sobota, 24. decembra

                 BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO, nedelja, 25. december

            Sv. Štefan, diakon, prvi mučenec – Dan samostojnosti, PONEDELJEK 26. december

   

    Nabirka prve nedelje v mesecu bo še naprej namenjena za obnovo naših cerkva in za dvorano in kaplanijo.