prva gornja 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013

STATISTIKA ŽUPNIJE IG ZA LETO 2013

 

Krsti v župniji Ig v letu 2013 - 57

44 - iz naše župnije; 13 - iz drugih župnij  (na Kureščku)

  5 – iz naše župnije drugod

62 -  vseh skupaj

31 - dečkov – 2012 - 28

31 – deklic – 2012 - 18

     35 - iz cerkvenega zakona – 2012 - 18

      3 - iz samo civilnega zakona – 2012- 7

     24 – nezakonskih – 2012 - 23

 

 

 PRVOOBHAJANCI: 32

Leta 2012 ni bilo prvega obhajila: prehod iz 2. v 3. razred osnovne šole.

 BIRMANCI: 17 -  10 fantov, 7 deklet

 

 POROKE:  6

 

 POGREBI: 32

25 - pokopanih na Igu, 4 na Žalah, 1 na Viču, 2 na Škofljici,. Od teh sta dve bivali zunaj župnije Ig, grob pa imajo na ižanskem pokopališču. Iz župnije jih je torej 30. Civilnih pogrebov 2.

MOŠKI – 16 cerkveno pokopanih + 1 otrok, star 2 leti in 8 mesecev in dva dni = 17 - najstarejši 91 let, najmlajši 31 let, povprečna starost je 72,5 – otrok ni vštet.

ŽENSKE - 15 cerkveno pokopanih - najstarejša 94 let, najmlajša 47 let, povprečna starost 79

Na srečanje s Stvarnikom je bilo pripravljenih 13 umrlih. To pomeni, da so prejeli vse zakramente sveto spoved, maziljenje in obhajilo. 1 je bil samo maziljen, 9 so v prejemalo zakramente. Upamo, da so bili pripravljeni na odhod. 9 jih je umrlo neprevidenih, kar pomeni brez zakramentov zaradi nagle smrti ali ker jim domači niso poskrbeli za zakramente. Še vedno obstaja strah poklicati duhovnika, ko nekdo nevarno zboli. Zakrament svetega maziljenja ni dan za smrt, ampak za dušno in telesno zdravje, za lajšanje bolečin, za odpuščanje grehov ali vsaj zato, da človek bolezen sprejme in z njo lažje živi. Upam, da se bo naš odnos do zakramenta bolniškega maziljenja spremenil, saj je to zakrament življenja in ne smrti.

Statistika za leto 2013 je pozitivna. V župniji je bilo 12 krstov več kot umrlih.

 

 

 6.    OBHAJIL je bilo razdeljenih 40.000,v župniji približno 20.000 in na Kureščku 20.000

   

    7.   DOGODKI

         

     8.  OPRAVLJENA DELA:

 

 


    9. NAČRTI ZA LETO 2014:

 

 

NEKATERI POMEMBNI CERKVENI ČASI IN PRAZNIKI V LETU 2014

            Sobota 25. 1. 2014 - oratorijski dan za otroke pred praznikom sv. Janeza Boska

            Nedelja 26. 1. praznovanje sv. Janeza Boska

            Petek 31. 1. slovesno praznovanje sv. Janeza Boska, duhovnika in ustanovitelj salezijancev in hčera Marije Pomočnice, zavetnika mladine.

            Molitev križevega pota v postnem času: v nedeljo in petke v župnijski cerkvi in v cerkvi Kraljice miru na Kureščku;

            ob petkih pa tudi v cerkvi sv. Križa v Iški vasi

            1. POSTNA NEDELJA - 9. marec.

            2. POSTNA NEDELJA – papeška - 16. marec

            3. POSTNA NEDELJA – 3. marec

            Torek 25. marec - GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI - slovesni praznik

            4. POSTNA NEDELJA, 30. marec - pri maši ob 10.00 praznovanje materinskega dne

            5. POSTNA - TIHA NEDELJA – 6. april, pri obeh mašah priložnost za sveto spoved

            Spovedovanje otrok bo v tednu od tihe do cvetne nedelje

            CVETNA NEDELJA GOSPODOVEGA TRPLJENJA, 13. april – blagoslov butar in zelenja.

            Veliki četrtek 17. april;

            Veliki petek 18. april;

            Velika sobota 19. april

            VELIKA NOČ - 20. april – ob 8. uri vstajenska procesija in sv. maša, ob 10.30 druga praznična sv. maša,

            na Pijavi Gorici praznična sv. maša ob 10. uri

            VELIKONOČNI PONEDELJEK, 21. april – ob 10. uri žegnanje pri sv. Juriju

            2. VELIKONOČNA NEDELJA, BELA NEDELJA, NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA - 27. april. – ob 10. uri žegnanje pri sv. Križu v Iški vasi

            Četrtek, 1. maj, sv. Jožef Delavec, začetek šmarnic, vsak dan ob 19. uri.

            3. VELIKONOČNA NEDELJA – sv. Florijan, mučenec, zavetnik gasilcev, 4. maj

            4. VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA DOBREGA PASTIRJA IN DUHOVNIH POKLICEV, 11. maj

            5. VELIKONOČNA NEDELJA, 18. maj

            Sobota, 24. maj, Marija, Pomočnica kristjanov – Marija Pomagaj

            6. VELIKONOČNA NEDELJA – nedelja turizma, 25. maj – prvo obhajilo

            - 1. ADVENTNA NEDELJA – NEDELJA KARITAS - 30. november

            - Prihod sv. Miklavža, petek 5. decembra

            - Brezmadežno spočetje Device Marije, ponedeljek 8. december

            - 3. ADVENTNA NEDELJA, 14. december

            - torek, 16. december - začetek božične devetdnevnice

            - ADVENTNA NEDELJA – 21. december

            - BOŽIČNICA – SVETI VEČER, sreda 24. decembra

            - BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO, četrtek 25. december

            - Sveti Štefan, diakon, prvi mučenec – Dan samostojnosti, petek 26. december
 

 

        Bogu hvala za vse in vam dragi verniki za razumevanje in pomoč. Posebej bi rad izrekel zahvalo: g. Janezu Žerovniku, kaplanu, g. Antonu Koširju, Marjanu Lamovšku, ki mašuje ob nedeljah na Pijavi Gorici, katehistinjam s. Marti in s. Anici, ministrantom, organistom: g. Igorju Kovačiču in mešanemu pevskemu zboru, g. Simonu Hočevarju in Klavdiji Hočevar in pevskemu zboru, gospe Miri Gantar, g. Žigu Glavanu, Luciji Podržaj, g. Mirku Mrzelu in mladinskemu pevskemu zboru Magnificat, Petri in Maruši in otroškemu zboru, ključarjem, članom ŽPS, gospe Marjani in g. Tomažu Jamnik in ge. Ani Podržaj in sodelavcem ŽK za organizacijo srečanja naših starejših bratov in sester in za pošiljanje čestitk za obiske za praznike, za srečanje zakonskih jubilantov, sodelavcem ŽK, Romanu Smoletu za organizacijo pritrkovanja in vsem pritrkovalcem, čistilkam in krasilkam cerkve, našim trem skrbnim gospodinjam, molitveni skupini, zakonskima skupinama, ki se zbirata enkrat mesečno, skavtom in vsem animatorjem oratorija ter vsem za vse vaše darove za cerkev in za duhovnike. Bog plačaj.