prva gornja 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013

STATISTIKA ŽUPNIJE IG ZA LETO 2012

 

KRSTI: 35 – iz naše župnije - od tega v drugih župnijah trije, dva dečka in deklica.

                           iz drugih župnij 14 od tega 28 dečkov in 18 deklic, skupaj krščenih v župniji 46

 

 

 PRVOOBHAJANCI: 0 Leta 2012 prvega obhajila ni bilo, ker smo ga prenesli na 3. razred

 BIRMANCI: 16 -  7 dečkov, 9 deklic

 

 POROKE:  8

 POGREBI: 22

17 pokopanih na Igu, 1na Kureščku, 1 na Golem, 2 na Žalah, 1 na Škofljici,. Od teh sta 2 bivala zunaj župnije Ig, 1 ima grob na ižanskem pokopališču, 1 pa na Kureščku. Domačih je torej 20. Civilnih pogrebov 5.

MOŠKI – 14 cerkveno pokopanih

najstarejši 86 let, najmlajši 56 let, povprečna starost je 73,78

ŽENSKE - 8 cerkveno pokopanih

Najstarejša 95 let, najmlajša 68 let, povprečna starost 83,37

Na srečanje s Stvarnikom je bilo pripravljenih 7 umrlih. To pomeni, da so prejeli vse zakramente sveto spoved, maziljenje in obhajilo. 2 sta bila samo maziljena, 3 so v življenju redno prejemali zakramente, upamo, da so bili pripravljeni na odhod, 10 je umrlo neprevidenih, kar pomeni brez zakramentov zaradi nagle smrti ali ker jim domači niso poskrbeli za zakramente. Še vedno obstaja strah poklicati duhovnika, ko nekdo nevarno zboli. Zakrament svetega maziljenja ni dan za smrt, ampak za dušno in telesno zdravje, za lajšanje bolečin, za odpuščanje grehov ali vsaj za to, da človek bolezen sprejme in z njo živi. Ob srečanju bolnikov na praznik sv. Martina smo mazilili okrog 25 naših ostarelih in bolnih bratov in sester. Upam, da se bo naš odnos do zakramenta bolniškega maziljenja spremenil, saj je to zakrament življenja in ne smrti.

 

 

 6.    OBHAJIL je bilo razdeljenih 49.000,v župniji približno 19.000 in na Kureščku 30.000

   

    7.   Tudi letos je bil velik dogodek za župnijo duhovni seminar na Kureščku, ki ga je vodil p. James Manjackal – od petka 13. julija do nedelje 15. julija 2012. Udeležilo se   ga je okrog 8.000 ljudi. Več tisoč jih je opravilo tudi sv. spoved. Tri dni je spovedovalo od 15 do 22 duhovnikov.

- Enotedenski oratorij od ponedeljka 25. junija do nedelje 1. julija, ki se ga je udeležilo čez 70 otrok, sodelovalo pa 25 animatorjev.

- Žegnanje na Visokem 19. avgusta in blagoslovitev vseh obnovitvenih del. Slovesnost je vodil dr. Alojzij Slavko Snoj SDB, ki je ta dan obhajal 70. rojstni dan. Somaševala sta častni kanonik dr. Franc Gorjup in ižanski župnik Jože Pozderec SDB. Ljudje so pripravili tudi pogostitev s pijačo in domačim pecivom.

- Žegnanje na Kureščku 26. avgusta – je vodil murskosoboški škof, msgr. dr. Peter Štumpf, nekdanji ižanski župnik.

DAN ŽUPNIJE - Velik dogodek za župnijo je bil tudi Dan župnije 30. septembra 2012 v Iški vasi. Povezali smo ga z blagoslovitvijo obnovljene kapelice Lurške Marije pred Iško vasjo. Kapelico je po načrtu Lojzeta Čemažarja, akademskega slikarja, ki je naredil dve freski, sv. Mihaela in Križanega Jezusa z Marijo in apostolom Janezom, prebelil Ljubo Zidar, akademski kipar, restavrator, blagoslovil pa ižanski župnik Jože Pozderec. Slovesno somaševanje, ob 11. uri v šotoru na Produ, je vodil dr. Janez Vodičar SDB, prodekan na Teološki fakulteti v Ljubljani. – Ob tej priložnosti smo se zahvalili dosedanjemu ključarju g. Jožetu Železnikar za dolgoletno služenje cerkvi in imenovan je bil nov ključar Roman Zdravje.

 

Tudi letos smo imeli tridnevno pripravo na praznovanje župnijskega zavetnika sv. Martina (11.11.):

V četrtek (8.11.), so se zbrali naši ostareli in bolni sestre in bratje. Sv. mašo in nagovor je imel g. Ivan Turk SDB, ravnatelj salezijanske skupnosti v Veržeju. Med sv. mašo smo 25 vernikom podelili tudi zakrament bolniškega maziljenja, po maši pa je bila zanje pogostitev in družabno srečanje v naši učilnici, ki ga je pripravila župnijska Karitas. Osztarele in bolnike, ki niso mogli priti v cerkev, sta župnik in kaplan obiskala na domu.

    V petek (9. 11.) je bilo srečanje za mladino. Maševal in nagovoril jih je  dr. Janez Vodičar SDB s Kodeljevega. Zbralo se je 30 mladincev, ki so se potem še zbrali v učilnici in imeli kviz o don Bosku, ki sta ga pripravila Luka Šauer in Peter Meglič.

    V soboto (10. 11.) je bilo celodnevno češčenje. Po uri češčenja, so otroci imeli kostanjev piknik. Ob 16.30. uri smo z litanijami, zahvalno pesmijo in blagoslovom sklenili češčenje, ob 17.00 pa imeli sv. mašo za zakonske jubilante Mašo je vodil župnik. Zbralo se je 25 zakonskih parov.

Žegnanje (11.11.) v župnijski cerkvi: Sv. mašo ob 8. uri je vodil župnik, glavno slovesnost ob 10. uri pa mag. Janez Potočnik, salezijanski inšpektor, ki je po sv. maši blagoslovil na novo asfaltirano župnijsko dvorišče. Pri sv. maši je pel cerkveni pevski zbor, okrepljen s solisti, pod vodstvom Igorja Kovačiča in ob spremljavi Žiga Glavana. Po blagoslovu je bilo družabno srečanje in pogostitev.

Zelo lepe jaslice so nam letos pripravili: Blaž in Tomaž Jamnik, Jože Bevc, Slavko Blatnik, Toni Pečjak, Robi Selan, Miha in Rok Štefančič, Andrej Špacapan. Za smreke tudi Janez Debevec in Anton Balant.

    

     8.  OPRAVLJENA DELA:

DOBRAVICA – obnovljeno elektronsko zvonjenje - prejšnje je strela uničila.

IŠKA VAS – obnovitev kapelice lurške Marije

SARSKO – cerkev sv. Ruperta, škofa: Obnovljeni sta bili svetilki in narejena omara za knjige.

PIJAVA GORICA – cerkev sv. Simona in Juda Tadeja, apostola. Narejena je bila slika sv. Janeza Boska (delo ruskega umetnika Mašukova), prebeljena učilnica.

KREMENICA – cerkev sv. Urha in sv. Valentina. Narejen je bil nov daritveni oltar in restavriran kip sv. Urha.

KUREŠČEK – cerkev Kraljice miru: Narejena prezračevanje.

MATENA – cerkev sv. Mohorja in Fortunata, mučenca, - pri mežniji je v delu priključek za plin in kanalizacijo. Ta cerkev še nima ključarja.

VISOKO  - cerkev sv. Nikolaja, škofa. V delu je še krilni oltarček.

ŽUPNIJSKA CERKEV – je v glavnem dokončana

    

      9.  NAČRTI ZA LETO 2013:

-         Župnijska cerkev: Dokončati obnovo kamnitega oltarja v kapeli Sv. Družine in nova vhodna vrata

-         Obnova cerkve vstalega Kristusa na pokopališču – sanacija zidov, fasada in ureditev notranjosti;

-         Obnova kinodvorane in kaplanije  

-         Dobravica: obnova notranjosti cerkve

-         Matena: obnova freske na zunanji steni

-         Iška vas - Sveti Mihael: obnova fasade

-         Visoko: restavracija stranskega krilnega oltarja

 

 

Nekateri pomembni cerkveni časi in prazniki v letu 2013:

          Spovedovanje otrok bo v tednu od tihe do cvetne nedelje

Nabirka prve nedelje v mesecu bo še naprej namenjena za obnovo naših cerkva in za dvorano in kaplanijo.

Bogu hvala za vse in vam dragi verniki za razumevanje in pomoč. Posebej bi rad izrekel zahvalo: g. Janezu Žerovniku, kaplanu, g. Antonu Koširju, g. Andreju Baligaču, ki mašuje ob nedeljah na Pijavi Gorici, katehistinjam s. Marti in s. Mariji, ministrantom, organistom: g. Igorju Kovačiču, g. Simonu Hočevarju in Klavdiji Hočevar, gospe Miri Gantar, g. Žigu Glavanu, g. Mirku Mrzelu, pevcem – odraslim, mladincem, Petri in Maruši za otroški zbor,  ključarjem, članom ŽPS, gospe Marjani in g. Tomažu Jamnik za organizacijo srečanja naših starejših bratov in sester in za pošiljanje čestitk za praznike, za srečanje zakonskih jubilantov, sodelavcem ŽK, Romanu Smoletu za organizacijo pritrkovanja in vsem pritrkovalcem, čistilkam in krasilkam cerkve, našim trem skrbnim gospodinjam, molitveni skupini,  zakonskima skupinama, ki se zbirata enkrat mesečno, skavtom in vsem animatorjem oratorija ter vsem za vse vaše darove za cerkev in za duhovnike. Bog plačaj!