prva gornja 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013

STATISTIKA ŽUPNIJE IG ZA LETO 2010

 

KRSTI: 39 – od tega 22 dečkov in 16 deklic in ena odrasla oseba,  iz naše župnije 29.

 

 PRVOOBHAJANCI: 28 (16 dečkov, 12 deklic)

 BIRMANCI: 1 odrasla oseba

 POROKE:  15 (5 iz župnije in 10 od drugod )

 POGREBI: 22 ,

V letu 2010 je umrlo 22 ljudi v naši župniji 8 moških in 15 žensk.

Moški - najstarejši je umrl star 86 let, najmlajši  51 let, povprečna starost 67,25

Ženske- najstarejša je umrla stara 96 let, najmlajša 59 let, povprečna starost 82,33

Na srečanje s Stvarnikom je bilo pripravljenih 8 umrlih. To pomeni, da so tik pred smrtjo prejeli vse zakramente sveto spoved, maziljenje in obhajilo. 2 sta  bila samo maziljena, 7 je v življenju redno prejemalo zakramente, upamo, da so bili dobro pripravljeni, 5 je umrlo neprevidenih, kar pomeni brez zakramentov zaradi nagle smrti ali ker domači niso poskrbeli. Še vedno se bojimo poklicati duhovnika, ko nekdo nevarno zboli. Zakrament svetega maziljenja ni dan za smrt, ampak za dušno in telesno zdravje, za lajšanje bolečin, za odpuščanje grehov ali vsaj za to, da človek bolezen sprejme in z njo živi. Ob srečanju bolnikov na praznik sv. Martina smo mazilili okrog 20 naših ostarelih in bolnih bratov in sester. Upam, da se bo naš odnos do zakramenta bolniškega maziljenja spremenil, saj je to zakrament življenja in ne smrti.

 

 

OBHAJILA

 •  je bilo razdeljenih v župniji približno 20.000 in na Kureščku 30.000 - skupaj 50.000.

 • POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2010

      

      OPRAVLJENA DELA:

  DOBRAVICA – cerkev sv. Gregorja Velikega, papeža in cerkvenega učitelja: Dokončana je fasada, narejene stopnice pri vhodu v cerkev in drenaža okrog cerkve Finančno so pri tem pomagali: Občina Ig, Župnija Ig in prebivalci Dobravice - finančno in z delom, posebna zahvala gre g. Andreju Cibru. Dela še niso končana. Čaka še obnova notranjščine.

  SARSKO – cerkev sv. Ruperta, škofa: Obnovljeni sta dve svetilki. Finančno so pomagali verniki Sarskega s svojimi prispevki.

  PIJAVA GORICA – cerkev sv. Simona in Juda Tadeja, apostola. Zahvala g. Andreju Cibru, ključarju.

  KREMENICA – cerkev sv. Urha in sv. Valentina. Izveden električni priključek, ki ga je opravil g. Tone Zgonc, popravilo razpok, ki so nastale ob potresu in delno pa je škodo naredilo tudi neurje, ki je šlo čez Kremenico.

  KUREŠČEK – cerkev Kraljice miru: Narejen nadstrešek, pri vhodu v cerkev

  MATENA – cerkev sv. Mohorja in Fortunata, mučenca čaka nas še obnova freske južni zunanji steni cerkve.

  VISOKO  - cerkev sv. Nikolaja, škofa. V mesecu juliju smo z macesnovimi skodlami prekrili streho, avgusta in septembra pa injektirali zidove proti kapilarni vodi, vgradili novi strelovod, dodali nove žlebove iz aluminija, ometali zid v notranjosti cerkve, okrog cerkve očistili in delno obnovili kineto in naredili odtoke. V delu je še leseni strop, ki ga je snel Restavratorski center in ga obnavlja in majhen krilni oltarček. Obnovo je financiralo Ministrstvo za kulturo, Občina Ig in delno župnija Ig.

  CERKEV VSTALEGA ZVELIČARJA NA POKOPALIŠČU: vgradili smo ozvočenje. Nujna je obnova notranjščine ali gradnja nove cerkve.

  ŽUPNIJSKA CERKEV – sv. Martin, škof: restavriran je bil glavni oltar, ki pa še ni čisto končan, vsi kipi, sv. Martin v nebeški slavi z angelčki in gosjo, sv. Nikolaj in sv. Erazem, škofa, sv. Frančišek Ksaverij in sv. Janez Nepomuk, sliki Marija z Jezusom in sv. Martina v glavnem oltarju, polkrožna slika Križanega iz leta 1700, delo Janez Mihaela Reinwaldta, slika sv. Uršule in slika svete Družine. Mreže na oknih nad zakristijo v prezbiteriju (montiral jih je Ciril Podržaj. Vratca na lini za spravljanje sv. olja. Delo je opravil restavrator Rudi Polner iz Maribora, ki obnavlja našo cerkev.

      NAČRTI ZA LETO 2011:

  -         Župnijska cerkev: zaključiti obnovo glavnega oltarja. Leta 2011 bomo obhajali 300 letnico župnijske cerkve. Do takrat mora biti cerkev v celoti obnovljena. Začeli smo pripravo na sv. misijon, ki bo najbrž potekal v treh ali štirih vikendih ob koncu oktobra in v začetku novembra.

  -         Dobravica: obnoviti notranjost cerkve

  -         Visoko: restavracija stropa in stranskega krilnega oltarja

  Nekateri pomembni cerkveni časi in prazniki v letu 2010

       Pepelnica - sreda, 9. marec

  Molitev križevega pota v postnem času: v nedeljo in petke v župnijski cerkvi in  v cerkvi Kraljice miru na Kureščku; ob petkih pa tudi v cerkvi sv. Križa v Iški vasi

  Prva postna nedelja - 13. marec. Žegnanje na Dobravici

           Tiha nedelja – 10. april, pri mašah priložnost za velikonočno spoved

  Spovedovanje otrok v tednu od tihe do cvetne nedelje

  Cvetna nedelja 17. april

  Veliki četrtek 21. april; Veliki petek 22. april; Velika sobota 23. april

  Velika noč - 24. april – ob 8. uri vstajenska procesija in sv. maša, ob 10.30 druga praznična sv. maša.

  Birma – nedelja 15. maj, ob 11. uri

  Prvo obhajilo – nedelja 22. maj, ob 10. uri

  Prošnji dnevi – ponedeljek 30. maj; torek 31. maj; sreda 1. junij

  Vnebohod - četrtek 2. junij.

  Binkošti – nedelja 12. junij

  Sv. Rešnje Telo in Kri – Telovo – četrtek 23. junij –

  Telovska procesija - v nedeljo 26. junij ob 8. uri.

  Duhovni seminar p. Jamesa Manjackala bo letos od 23. do 25. julija

  1. adventna nedelja – 27. november

   

  Krščevanje otrok je zadnjo nedeljo v mesecu, priprava staršev in botrov na krst otroka v četrtek pred zadnjo nedeljo, vpis otroka že prej.

  Nabirka prve nedelje v mesecu bo še naprej namenjena za obnovo cerkve.

     11.  Bogu hvala za vse in vam dragi verniki za razumevanje in pomoč. Posebej bi rad izrekel zahvalo: g. Janezu Žerovniku, kaplanu, g. Antonu Koširju, katehistinjam, ministrantom, organistom: g. Igorju Kovačiču , gospe Miri Gantar, g. Žigu Glavanu, pevcem - odraslim in mladincem,  ključarjem, članom ŽPS, gospe Marjani in g. Tomažu Jamnik za organizacijo srečanja naših starejših bratov in sester in za pošiljanje čestitk za praznike, za srečanje zakonskih jubilantov, čistilkam in krasilkam cerkve, našim trem skrbnim gospodinjam, ter vsem za vse vaše darove za cerkev in za duhovnike.