prva 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013

 

STATISTIKA ŽUPNIJE IG ZA LETO 2009 (1. 1. 2010)

 

KRSTI: 56 – od tega 30 dečkov in 26 deklic,  iz naše župnije 40.

 

 PRVOOBHAJANCI: 19 (7 dečkov, 12 deklic)

 BIRMANCI: 59 - (35 fantov, 24 deklet)

 POROKE:  13 (8 iz župnije in 5 od drugod )

 POGREBI: 26 ,

25 cerkveno pokopanih, MOŠKI: 18 cerkveno pokopanih, najstarejši je umrl v 97. letu starosti, najmlajši v 15. letu, povprečna starost 70,66. ŽENSKE:

7 cerkveno pokopanih, najstarejša je umrla v 88. letu starosti, najmlajša v 63. letu starosti, povprečna starost 77,42. 6 je bilo previdenih,  11 je prejemalo zakramente, 8 neprevidenih zaradi nagle smrti ali ker domači niso poskrbeli.

OBHAJIL je bilo razdeljenih v župniji približno 20.000 in na Kureščku 40.000 - skupaj 60.000.

    

     OPRAVLJENA DELA:

DOBRAVICA – cerkev sv. Gregorja Velikega, papeže in cerkvenega učitelja: Obnovljena vezava zidov na ladji in zvoniku, popravljena in prebarvana kovinska kritina na zvoniku, obnovljen križ in pozlačeno jabolko, obnovljena fasada, novi žlebovi. Finančno so pri tem pomagali: Občina Ig, Župnija Ig in prebivalci Dobravice - finančno in z delom, posebna zahvala gre g. Andreju Cibru. Dela še niso končana.

SARSKO – cerkev sv. Ruperta, škofa: narejen je bil nov daritveni oltar, klopi in omara in elektrifikacija z generatorjem. Finančno je pomagala Občina Ig, Župnija Ig, sponzorji in verniki s svojim delom in s prispevki.

PIJAVA GORICA – cerkev sv. Simona in Juda Tadeja, apostola -  napeljana je bila nova centralna kurjava. Pri tem je delno pomagala Občina Škofljica, drugo Župnija Ig. Zahvala g. Andreju Cibru, ključarju.

KREMENICA – cerkev sv. Urha in sv. Valentina. Izveden električni priključek, ki ga je opravil g. Tone Zgonc, finančno pa pomagala Občina Ig. Hvaležni smo g. Janezu Kraljiču, ki je dal elektriko za enoletno poskusno zvonjenje.

KUREŠČEK – cerkev Kraljice miru zgrajena je bila duhovniška hiša. Blagoslovil jo je beograjski nadškof Stanislav Hočevar.

MATENA – cerkev sv. Mohorja in Fortunata, mučenca - obnovljena streha na zvoniku, strelovod in fasada. Obnovljeno fasado je blagoslovil dr. Alojzij Slavko Snoj, salezijanski inšpektor.

VISOKO  - cerkev sv. Nikolaja, škofa. Za čez zimo smo streho prekrili s   ponjavami.

CERKEV VSTALEGA ZVELIČARJA NA POKOPALIŠČU: vgradili smo ozvočenje. Nujna je obnova notranjščine ali gradnja nove cerkve.

ŽUPNIJSKA CERKEV – sv. Martin, škof: restavrirane so bile slike križevega pota, oltarji, posebej glavni oltar, ki je še v delu. Delo izvaja restavrator Rudi Polner iz Maribora. Narejene so bile nove spovednice, zakristijske omare, vetrolovna vrata, zakristijska vhodna vrata in sedeži za ministrante (20 kosov) po načrtu arh. Franca Kvaternika. Vse je izdelal mizar g. Peter Kavčič iz Šentjošta nad Horjulom. Prekritje strehe na župnijski cerkvi in žlebove T. Žagar d.o.o. iz Iške vasi; fasado cerkve podjetje Gro-Grad iz Grosuplja, okolico sta uredila g. Ivan Krebs, ključar na na Sarskem in g. Božo Drešar, vrtnar iz Ljubljana Vič.

KAPLANIJA: Pojačanje konstrukcija strehe in z novo opeko prekrita streha ter opravljena kleparska dela.

UTA NA NAŠEM DVORIŠČU, ki smo jo postavili, bo služila za garaže, drvarnico in za zavetje otrokom v deževnem vremenu, kjer se bodo lahko zaposlili v času, ko čakajo na verouk.   

 

     NAČRTI ZA LETO 2009:

-         Župnijska cerkev: nadaljevanje obnove glavnega oltarja. Leta 2011 bomo obhajali 300 letnico župnijske cerkve. Do takrat mora biti cerkev v celoti obnovljena. Začeti moramo z duhovno pripravo na vseslovenski evharistični kongres, ki bo 13. junija v Celju in pa na misijon, ki bo najbrž potekal v postnem času leta 2011.

-         Dobravica: dokončati obnovitvena dela

-         Visoko: nova streha ali vsaj nova kritina (skodle). K temu nas priganja tudi inšpektorat za kulturno dediščino.

 

Nekateri pomembni cerkveni časi in prazniki v letu 2010

 Umestitev novega nadškofa, dr. Antona Stresa, nedelja 24. januar

     Pepelnica - sreda, 17. februarja

Molitev križevega pota v postnem času:

1. postna nedelja - 21. februarja. – ta dan bo izbiranje novih članov za  župnijski pastoralni svet.

Cvetna nedelja 28. marec

Veliki četrtek 1. april; Veliki petek 2. april; Velika sobota 3. april

Velika noč - 4. april – vstajenska procesija in sv. maša ob 8. uri, druga praznična sv. maša ob 10.30.

Prošnji dnevi -

Vnebohod - četrtek 13. maj.

Binkošti – nedelja 23. maj

Sv. Rešnje Telo in Kri – Telovo – četrtek 3. junij –

Telovska procesija - v nedeljo 6. junij ob 8. uri.

Evharistični kongres 13. junij – v Celju

Duhovni seminar p. Jamesa Manjackala bo letos od 23. do 25. julija

1. adventna nedelja – 28. november

 

Krščevanje otrok je zadnjo nedeljo v mesecu, priprava staršev in botrov na krst otroka v četrtek pred zadnjo nedeljo, vpis otroka že prej.

        Prvo obhajilo - nedelja 24. maj, ob 10.00.

        Nabirka prve nedelje v mesecu bo še naprej namenjena za obnovo cerkve.

   11.  Bogu hvala za vse in vam dragi verniki za razumevanje in pomoč. Posebej bi rad izrekel zahvalo: g. Janezu Žerovniku, kaplanu, g. Antonu Koširju, katehistinjam, ministrantom, organistom: g. Igorju Kovačiču, gospe Miri Gantar, g. Žigu Glavan, pevcem - odraslim in mladincem,  ključarjem, članom ŽPS, gospe Marjani in g. Tomažu Jamnik za organizacijo srečanja naših starejših bratov in sester in za pošiljanje čestitk za praznike, za srečanje zakonskih jubilantov, čistilkam in krasilkam cerkve, našim trem skrbnim gospodinjam, ter vsem za vse vaše darove za cerkev in za duhovnike.