prva 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013

 

STATISTIKA ŽUPNIJE IG ZA LETO 2006 (1. 1. 2007)

 

KRSTI: 44 – dečkov 24, deklic 20 ; 32 iz naše župnije, 12 iz drugih župnij  (na Kureščku in v župniji). Vsi krščeni iz naše župnije 32.

 PRVOOBHAJANCI: 21 (9 dečkov, 10 deklic, 2 odrasli osebi)

 BIRMANCI: 2 odrasla fanta

 POROKE:  19 (16 iz župnije in  od drugod )

 POGREBI: 27 cerkvenih, 1 civilni, skupaj 30 umrlih iz župnije; moških 13, žensk 14; povprečna starost cerkveno pokopanih 70,7 (moški 70,8; ženske 70,6); 9 previdenih, 5 jih je redno ali občasno prejemalo zakramente, 13 neprevidenih .  V letu 2006 so bili 3 krsti več kot pogrebov.

OBHAJILA:

Skupaj okrog 65.000.

OPRAVLJENA DELA:

PIJAVA GORICA – končano je retuširanje kipov in oltarja (pri tem nam pomaga Občina Škofljica).

KREMENICA - predelava mehanizma za zvonenje.

         KUREŠČEK – pripravljeni načrti in pridobljeno dovoljenje za nadomestno gradnjo kaplanije na Kureščku.

         IŠKA  - Obnovljena notranjščina in zunanjščina cerkve (občina Ig, od lesa in zbrana sredstva prebivalcev Iške).

         SARSKO - narejena dovozna cesta, nova kritina, strelovod in fasada (občina Ig, sponzorji in verniki s svojim delom in prispevki).

          ŽUPNIJSKA CERKEV IG - v teku je obnova kritine na zvoniku.

 

Druge dejavnosti:

 

 

 

NAČRTI ZA LETO 2007:

-         Župnijska cerkev Ig: dokončanje nove kritine na zvoniku, obnova klopi, spovednic in centralnega ogrevanja

-         Dobravica: Obnova zvonika in fasade

-         Matena: obnova zvonika in fasade

-         Sarsko: Obnova notranjosti cerkve