prva 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013

 

STATISTIKA ŽUPNIJE IG ZA LETO 2004

 

1.     KRSTI V ŽUPNIJI  V LETU 2004

38 - krščenih v naši župniji  – (lansko leto 37)

26 - iz naše župnije

12 - iz drugih župnij  (na Kureščku)

21 - dečkov

16 - deklic

        1 - odrasla: 1 moški

29 - iz cerkvenega zakona

        3 - iz samo civilnega zakona

        6 - nezakonskih

     

2.   PRVOOBHAJANCI V LETU 2004 – 26

12 dečkov

13 deklic

  1 odrasel

 

       3.   BIRMANCI V LETU 2004

  4 odrasli: 2 ženski in 2 moški

 

       4.   POROKE:

17 porok – 11 iz župnije in 6 od drugod (na Kureščku)

 

5.   POGREBI V LETU 2004

19 cerkvenih pogrebov, 5 civilnih.

24 vseh umrlih, 22  iz župnije.

MOŠKI: 8  cerkveno pokopanih, 2 civilno,  vseh 10

Najstarejši: 96, najmlajši 52, povprečna starost 77,4

ŽENSKE:  cerkveno pokopanih 11, samo civilno 3, vseh 14

Najstarejša 87, najmlajša 21, Povprečna starost 64,4

Povprečna starost vseh cerkveno pokopanih 70

8 previdenih,  5 jih je redno ali občasno prejemalo zakramente, 2 dobila odvezo in maziljenje, 4 neprevideni (2 zaradi prometne nesreče, umora in infarkta)

Statistika za leto 2004 je še pozitivna - 4 krsti več kot umrlih iz naše župnije

 

  1. OBHAJILA

            - Obhajil je bilo razdeljenih okrog 27.500.

            - Na Kureščku 38.000.

            - Skupaj: 65.500

 

  1. TISK

            DRUŽINA: 52 (tu niso všteti tisti, ki jo dobivajo po pošti).

            OGNJIŠČE: 42, v LETU 2002: 36

            MISIJONSKA OBZORJA: 3

            MOHORJEVE KNJIGE: 6 naročnikov + 1

            MAVRICA: 5 naročnikov

            NAŠA ŽUPNIJA: od 450 – 500 izvodov

            BOŽJA BESEDA za vsako nedeljo: 50 izvodov    

BOŽJA BESEDA DANES: 5 izvodov

            SALEZIJANSKI VESTNIK 50

      

       8. OPRAVLJENA DELA:

PIJAVA GORICA – končano je retuširanje fresk v prezbiteriju, v restavraciji so kipi in oltar (pri tem nam pomaga Občina Škofljica)

SARSKO - obnovljena kapelica

KREMENICA, obnovljena fasada na cerkvi  (s pomočjo Občine Ig in KS)

IG -V ŽUPNIŠČU   v kapeli nova oltarna slika Marije Pomočnice in novi stoli

 

       9.  BIRMANSKI DUHOVNI VIKEND, ROMANJA, ORATORIJ IN POČITNICE:

-         Duhovni vikend za birmance 1 dan na Kureščku

-         Tri romanja za odrasle:

     1. Na Sveto goro pri Gorici  in Goriška Brda;

     2. V Koper k sv. Marku in v Hrastovlje;

     3. V Turnišče, Veržej in Maribor – stolnica – dekanijsko romanje.

-         Udeležba otrok na prireditvi Čarno jezero na Rakovniku

-         Udeležeba na dnevu hvaležnosti v Radljah, ki ga organizirajo sestre HMP.

-         Enotedenski oratorij - udeležencev okrog 80 - otrok in animatorjev.

-         Enotedenske počitnice za otroke in mladino na morju v Ankaranu – 40 udeležencev.

-         Adventni venčki – Staje, Ig, Iška vas, otroci – 296.500 SIT za župnišče

-         Marijo nosijo: Staje ves advent, Ig,  v božični devetdnevnici pa Iška vas, Matena in Sarsko.

-         Koledniki

-    Velik dogodek za župnijo in za celotno Slovenijo je bil duhovni seminar na Kureščku, ki ga je vodil

     karizmatični p. James Manjackal iz Indije. Udeležba okrog 8 tisoč ljudi. Veliko molitve, spovedi in

     obhajil.

V župniji so bogoslužje vodila dva škofa in dekan: pomožna  škofa Andrej Glavan in Alojz Uran, sedaj novi ljubljanski nadškof .

 

      10. NAČRTI ZA LETO 2005:

-        IG  - Župnijska cerkev: novo kritino potrebuje zvonik

-         IG - Župnišče: opremiti kapelo v župnišču (tabernakelj, oltar in ambon)

-         Matena: obnova zvonika in fasade

-         Pijava Gorica: dokončanje obnove oltarja in obnova kora

-         Visoko: Obnovitev fresk in sanacija zidov in strehe

-         Kremenica: blagoslovitev obnovljene fasade na cerkvi

-         Sarsko: Obnova fasade

 

  1. DOGODKI V ŽUPNIJI

Bogu hvala za vse in vam dragi verniki za razumevanje in pomoč.

Posebej bi rad izrekel zahvalo: g. kaplanu, katehistinjam, našim trem skrbnim gospodinjam, ministrantom, zborovodkinji in organistiki gospe Miri, pevcem na Igu in na Pijavi Gorici, organistom Igorju, Maji , Mirku in Žigi, ključarjem, članom ŽPS, čistilkam in krasilkam.