prva 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013

 

STATISTIKA ŽUPNIJE IG ZA LETO 2003 (1. 1. 2004)

 

1.     1.     KRSTI V ŽUPNIJI  V LETU 2003

        37 - krščenih v naši župniji  – (lansko leto 40)

        24 - iz naše župnije

        13 - iz drugih župnij  (na Kureščku)

        20 - dečkov

        15 - deklic

          2 - odrasla: 1 moški,  1 ženska

          2 - deklici in 1 odrasel moški iz naše župnije so bili krščeni v drugih župnijah

        27 – vseh krščenih  iz naše župnije

        23 - iz cerkvenega zakona

          5 - iz samo civilnega zakona

          9 - nezakonskih

      Krsti v letu 2001 – 45, 2002 – 40, 2003 – 37

 

2.   PRVOOBHAJANCI V LETU 2003 – 34

20 dečkov

14 deklic

  3 odrasli

37 vseh prvoobhajancev

      

     3.   BIRMANCI V LETU 2003 – 33 (samo 7. razred)

  3 odrasli: 2 ženski in 1 moški

15 dečkov

18 deklic

      36 vseh birmancev

 

4.   POROKE:

13 porok – 6 iz župnije in 7 od drugod (na Kureščku)

 

5.   POGREBI V LETU 2003

25 cerkvenih pogrebov, 22 iz župnije, 3 od drugod, 3 civilni.

28 vseh umrlih, 25 iz naše župnije.

MOŠKI: 14  cerkveno pokopanih, 3 civilno,  17 vseh

Najstarejši: 91, najmlajši 31, povprečna starost 67,8

ŽENSKE:  cerkveno pokopanih 11

Najstarejša 96, najmlajša 68, Povprečna starost 83,3

Povprečna starost vseh cerkveno pokopanih 74,6

13 previdenih,  7 jih je redno ali občasno prejemalo zakramente, 5 neprevidenih

13 krst

12 žare

Statistika za leto 2003 je še pozitivna - 2 krsta več kot pogrebov (samo iz naše župnije).

 6.  OBHAJIL je bilo razdeljenih okrog 27.000. Kurešček ni vštet. Kaj pa spoved?

 7.  TISK

            DRUŽINA: 55 (tu niso všteti tisti, ki jo dobivajo po pošti).

            OGNJIŠČE: 37, v LETU 2002: 42

            MISIJONSKA OBZORJA: 3

            MOHORJEVE KNJIGE: 6 naročnikov + 1

            MAVRICA: 5 naročnikov

            NAŠA ŽUPNIJA: od 450 – 500 izvodov

            BOŽJA BESEDA za vsako nedeljo: 50 izvodov    

BOŽJA BESEDA DANES: 5 izvodov

            SALEZIJANSKI VESTNIK 50

  8. OPRAVLJENA DELA:

PIJAVA GORICA – nadaljevala so se restavratorska dela v prezbiteriju, odstranjen je oltar, ki ga bo potrebno zapliniti, obnovljena kapelica Sv. Križa ob cesti v Želimlje.

DOBRAVICA - prekrita streha na cerkvi, ki so jo vaščani sami obnovili, opeko je plačala Občina Ig, baker pa sami.

IŠKA VAS - Obnovljene so bile slike križevega pota in dva kipa sv. Marije in Janeza v cerkvi Sv. Križa. Križev pot je bil blagoslovljen za žegnanje.

VISOKO: restavracija fresk in delna sanacija zidov.

ŽUPNIŠČE  v celoti obnovljeno in blagoslovljeno v nedeljo 16. novembra 2003;  in  obnovljen križ ob cerkvi. To je bilo največje delo preteklega leta, ki nam je pustilo 30 mio dolga.

 

  9.  BIRMANSKI DUHOVNI VIKEND, ROMANJA, ORATORIJ IN POČITNICE:

-         Duhovni vikend za birmance v Veržeju.

-         Duhovne vaje za mlade.

-         Duhovni vikend za ministrante na Trsteniku in srečanje v Želimljem.

-         Romanje mladih na avstrijsko Koroško.

-         Romanje ministrantov.

-         Štiri romanja za odrasle:

        -  k Mariji Pomočnici v Zagorje na Kozjanskem, v baziliko Brestanico in 

           Senovo (50 udeležencev).

        -  v Pariz (70 udeležencev).

        -  udeležba na Katoliškem shodu narodov v Mariboru, v cerkev Marijinega

           imena v Rušah in k Mariji Pomočnici v Puščavo na Pohorju (35

          udeležencev).    

        - k  Trsatski Mariji in na otok Košljun (52 udeležencev).

-         Udeležba otrok na prireditvi Čarno jezero na Rakovniku.

-        Udeležeba na dnevu hvaležnosti v Gorju pri Bledu, ki ga organizirajo sestre HMP.

-         Enotedenski oratorij - udeležencev okrog 80 - otrok in animatorjev.

-         Enotedenske počitnice za otroke na morju v Ankaranu – 30 udeležencev.

-         Enotedenske počitnice za mladino in študente v Ankaranu– 12 udeležencev.

-         Adventni venčki – Staje, Ig, Iška vas, otroci – 296.500 SIT za župnišče

-         Marijo nosijo: Staje ves advent, Ig,  v božični devetdnevnici pa Iška vas, Matena in Sarsko.

-         Koledniki

-     Dekanijska konferenca – sreda 3. december 2003

-         V župniji so bogoslužje vodili štirje škofje: pomožni škof Andrej Glavan – birma, upokojeni beograjski nadškof, dr. Franc Perko - ob 120 letnici PGD Ig, pomožni škof Alojz Uran - žegnanje na Kureščku in ljubljanski nadškof in metropolit dr. Franc Rode: žegnanje in blagoslovitev obnovljenega župnišča.

 

  10. NAČRTI ZA LETO 2004:

-         Župnišče: opremiti kapelo v župnišču (Marijina slika, tabernakelj, oltar, ambon in stoli) in pisarno

-         Matena: obnova zvonika in fasade

-         Pijava Gorica: dokončanje obnove fresk in zaplinjenje oltarja

-         Visoko: Obnovitev fresk in sanacija zidov in strehe

-         Kremenica: obnova fasade na cerkvi

-         Sarsko: Obnova fasade

 -       Romanje k Mariazell (Avstrija) na srednjeevropski katoliški shod, sobota 22.

      maja 2004

 

11.   Postni čas se začne na Pepelnico - sreda, 25. februar - molitev križevega pota: v

        nedeljo in na prvi petek ter veliki petek v župnijski cerkvi; ob petkih v cerkvi sv. Križa

        v Iški vasi.

 

Velika noč – nedelja 11. april

Binkošti – nedelja 30. maj

Sv. Rešnje Telo in Kri – Telovo – četrtek 10. junij – telovska procesija

1. adventna nedelja – 28. november

Birme letos ne bo.

Prvo obhajilo - nedelja 6. junija, ob 10.00.

 

Krščevanje otrok na zadnjo nedeljo v mesecu, priprava staršev in botrov na krst otroka v četrtek pred zadnjo nedeljo, vpis otroka že prej.

 

Nabirka prve nedelje v mesecu bo še naprej namenjena za obnovo župnišča, za povrnitev dolgov.

 

Bogu hvala za vse in vam dragi verniki za razumevanje in pomoč.