prva 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013

STATISTIKA ŽUPNIJE IG ZA LETO 2002

1.     KRSTI

Vseh krstov je bilo 40 (v letu 2001 45). Iz naše župnije 31, od drugod 9  (na Kureščku). Od tega 22 dečkov, 17 deklic in 1 odrasel moški . Drugod krščene iz naše župnije 3 deklice. Skupaj krščenih iz naše župnije 34.

 2. PRVOOBHAJANCI  – 35, od tega 19 dečkov 19 in 16 deklic.

       3. BIRMANCI – 70, od tega 29 dečkov, 36 deklic in 5 odraslih.

        4. POROKE: V župniji je bilo 8 porok – 6 domačih in 2 od drugod (na Kureščku)

      5. POGREBI - cerkvenih pogrebov je bilo 25, iz naše župnije 19, od drugod 6, civilni

            pogrebi 4. Skupaj umrlih 29, Iz naše župnije 23.

MOŠKI: cerkveno pokopanih 8, civilno 2, skupaj 10.

Najstarejši: 92, najmlajši 54. Povprečna starost: 70,1.

ŽENSKE:  cerkveno pokopanih 17, civilno 2, skupaj 19.

Najstarejša 98, najmlajša 17, Povprečna starost 77,3.

Povprečna starost vseh cerkveno pokopanih 75.

       6. OBHAJIL je bilo razdeljenih okrog 26.500. Kurešček tu ni vračunan.

       7. TISK

            - DRUŽINA: 54 (tu niso všteti tisti, ki jo dobivajo po pošti). V letu 2001 59.

            - OGNJIŠČE: 42, v LETU 2001: 54

            - MISIJONSKA OBZORJA: 2 NAROČNIKA + 1

            - MOHORJEVE KNJIGE: 6 naročnikov + 1

            - MAVRICA: 13 naročnikov

            - NAŠA ŽUPNIJA: od 450 – 500 izvodov, praznične izdaje – 650 izvodov

            - BOŽJA BESEDA: 100 izvodov

            - BOŽJA BESEDA DANES: 5 izvodov

 

       8. OPRAVLJENA DELA:

PIJAVA GORICA – zgrajen je bil novi zid okrog cerkve, narejeni trije vhodi s posebnimi kovinskimi vrati, narejena drenaža in odvodnjavanje, položen nov tlak, vkopana nova cisterna za olje. Opravljena dela blagoslovil upokojeni pomožni škof, msgr. Jožef Kvas

MATENA: narejena je bila izolacija notranjosti, nov granitni tlak, prebeljene stene, nove klopi, nov daritveni oltar, očiščeni oltarji. Blagoslovitev je opravil g. dekan, dr. Franc Gorjup.

SARSKO: Obnovljeni štirje kipi in blagoslovljeni na dan žegnanja. Prenovljene kipe blagoslovil župnik.

IŠKA VAS: Na novo narejeni okvirji za križev pot v cerkvi sv. Križa.

ŽUPNIŠČE: Začetek del na župnišču. Vse, kar je bilo možno, smo odstranili sami. Do sedaj je bila narejena plošča na prvem nadstropju, odstranjen je leseni strop na podstrešju. Narejen priključek na kanalizacijo in še in še…

 

        9. ORATORIJ, BIRMANSKI DUHOVNI VIKEND, ROMANJA IN POČITNICE:

Trije duhovni vikendi za birmance (dva za prejšnjo skupino in en za sedanjo)

Dva romanja za odrasle: Na Ptujsko Goro in Ptuj in v Beograd in Mužljo (ob diakonskem posvečenju g. Zoltana Varge). Za otroke v okviru oratorija izlet v Sevnico in Litijo.

Nekaj otrok se je udeležilo prireditve Čarno jezero na Rakovniku nekaj pa tudi dneva hvaležnosti v Šentvidu, ki ga organizirajo sestre HMP.

Ministranti so se udeležili duhovnega vikenda na Trsteniku in srečanja v Želimljem.

Enotedenski oratorij - okrog 100 udeležencev - otrok in animatorjev.

Enotedenske počitnice za otroke na morju v Portorožu – 35 udeležencev.

Enotedenske počitnice za mladino in študente – 25 udeležencev.

V župniji sta bogoslužje vodila dva škofa: upokojeni beograjski nadškof, dr. Franc Perko za žegnanje na Kureščku in upokojeni pomožni škof, msgr. Jožef Kvas na Pijavi Gorici.

Birmo je našim kandidatom podelil msgr. Božidar Metelko, generalni vikar. Žegnanjsko bogoslužje za sv. Martina je vodil salezijanski inšpektor, g. Lojze Dobravec, ki je ob tej priložnosti blagoslovil začetek del za obnovo župnišča.

 

10. NAČRTI ZA LETO 2003:

      Nadaljevanje in dokončanje obnovitvenih del na župnišču.

      Matena: obnova zvonika in fasade

      Pijava Gorica: dokončanje obnove fresk in zaplinjenje oltarja

      Visoko: Obnovitev stropa in fresk

      Iška vas – Sv.Križ: Obnova slik križevega pota

      Sarsko: Obnova fasade

     

11.  PRAZNIKI

·        Postni čas se začne na pepelnično sredo, 5. marca

·        Velika noč -  20. aprila

·        Binkošti - 8. junija

·        Sv. Rešnje Telo in Kri - Telovo - 19. junija - telovska procesija

·        1. adventna nedelja - 30. novembra

·        Birma - bo v nedeljo 11. maja, ob 10.00, birmovalec bo pomožni škof, msgr. Andrej Glavan.

·        Prvo obhajilo - bo v nedeljo 25. maja, ob 10.00.

·        Duhovniško posvečenje g. Zoltana Varga, 31. maj, nova maša 1. junij, oboje v Mužlji (Srbija).