prva 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013

ŽUPNIJSKA STATISTIKA ZA LETO 2001 (1.1.2002)

 1. KRSTI V ŽUPNIJI V LETU 2001
 2. vseh krsto je bilo 45.

  dečkov: 16

  deklic: 29

  Od 45 otrok je bila ena deklica krščena v drugi župniji.

  6 krstov smo imeli iz drugih župnij (večina teh je bila krščena na Kureščku).

   

  29 krščenih je iz cerkveno urejenega zakona

  8 krščenih je iz civilnega zakona

  8 krščenih je bilo rojenih izven zakona (nezakonski)

  V letu 2000 je bilo krščenih v župniji 45 in 5 drugod – skupaj 50. Letos je 5 krstov manj kot leto poprej.

   

 3. PRVOOBHAJANCI V LETU 2001 je bilo 34

 4. Dečkov: 13

  Deklic: 21

  Vsi prvoobhajanci so imeli enake obleke.

   

 5. POROKE:
 6. V župniji je bilo 6 porok. 1 od teh od drugod. 3 poroke so bile drugje.

  V letu 2000 je bilo 13 porok.

   

 7. POGREBI V ŽUPNIJI V LETU 2001
 8. Pogrebov je bilo 36

  MOŠKIH: 15, najstarejši: 97 let, najmlajši: 48. Povprečna starost moških je 74,2 let

  ŽENSK: 21, najstarejša: 97 let , najmlajša: 43 let. Povprečna starost žensk je 75,7 let.

  Povprečna starost vseh cerkveno pokopanih 76 let.

  Žar je bilo : 20

  krst je bilo 16

  Previdenih 20, redno ali občasno prejemali zakramente 10, neprevidenih 6.

  Statistika za leto 2001 je pozitivna.

  Štirje krsti več od pogrebov.

  Lansko leto je bilo 10 krstov več.

   

 9. OBHAJIL je bilo razdeljeno okrog 26.000. Kurešček ni vračunan.To je zelo razveseljivo dejstvo. Vendar se sprašujem, kaj je s sveto spovedjo?
 
 1. TISK
 2. DRUŽINA: 59 naročnikov (tu niso všteti tisti, ki jo dobivajo po pošti). v letu 2000: 62

  OGNJIŠČE: 54 naročnikov. V letu 2000: 56

  MISIJONSKA OBZORJA: 2 naročnika + 1

  MOHORJEVE KNJIGE: 7 naročnikov + 1

  MAVRICA: 13 naročnikov

  NAŠA ŽUPNIJA: 500 izvodov (povprečno)

  BOŽJA BESEDA za posamezne nedelje, ki jo najdete na klopeh: 100 izvodov

   

 3. OPRAVLJENA DELA:
 4. IŠKA VAS – SV. KRIŽ: nabava in blagoslov novih stolov

  DOBRAVICA: Obnovljena avtomatska naprava za zvonenje, ki ga je uničila strela 4. novembra 2000, ko smo začeli misijon.

  PIJAVA GORICA: Nadaljevanje obnove fresk in obnova zidu okrog cerkve

  SARSKO: Obnovljen kip sv. Ruperta v glavnem oltarju.

  GORNJI IG: Novi stoli za cerkev in montirana elektronska naprava za zvonjenje

  Obnovljena RAZSVETLJAVA prezbiterija v župnijski cerkvi

  MATENA: narejena utrditev in izolacija temeljev, odvodnjavanje (drenaža) okrog cerkve, postavljen strelovod. Pripravlja se vezava razpokanega zidu in nov tlak v cerkvi. Če bo možno tudi obnova zunanjščine cerkve.

 5. ROMANJA:
 6. Organizirali smo šest različnih romanj: v Rim (30 romarjev), v Bogojino in Turnišče v Prekmurju (100 romarjev), na svete Višarje (145 romarjev), za otroke na Dolenjsko in Sevnico (80 udeležencev) in v Mursko Soboto (20 skupaj z drugimi).

  Imeli smo dvotedenski oratorij, enotedenske počitnice na morju v Ankaranu za osnovnošolske otroke in enotedenske počitnice za srednješolce in študente.

 7. V župniji so bogoslužje vodili trije škofje: g. nadškof Franc Rode: žegnanjsko sv. mašo na Kureščku, pomožni škof Andrej Glavan: župnijsko žegnanje na praznik svetega. Martina, ko je blagoslovil tudi obnovljeno razsvetljavo in pomožni škof Alojz Uran pa na praznik sv. Štefana in blagoslov konj pred cerkvijo.

10. NAČRTI ZA NAPREJ

Post se začne na pepelnično sredo, ki bo letos že 13. februarja. Velika noč bo 31. marca

11. ŽEGNANJA: Sv. Valentin na Kremenici 10. februarja

Sv. Gregor Veliki na Dobravici 10. marca

Sv. Jurij na Pungartu, 21. aprila

Sv. Križ v Iški vasi, 28. aprila

Sv. Mohor in Fortunat v Mateni, 14. julija

Sv. Nikolaj – Visoko, 18. avgusta

Kraljica miru, Kurešček – 25. avgusta

Sv. Jedrt v Iški, 1. septembra

Sv. Rupert na Sarskem, 15. september

Sv. Mihael – Iška vas, 29. september

Sv. Simon in Juda Tadej, Pijava Gorica, 27. oktobra

Sv. Lenart, Gornji Ig, 3. november

Sv. Martin, Ig, 10. november

 

12. Birma v soboto 11. maja, ob 10. uri,

prvo obhajilo 26. maja ob 10. uri.